Na záverečnej karte webového sídla mi dovoľte pripomenúť, že viac ako desaťročné úsilie v architektonickom ateliéri, stavebná činnosť, teplotechnické posúdenie stavebných konštrukcii s energetickým hodnotením objektu, by nebolo možné, ak by Archia a zároveň konateľ, ako fyzická osoba, nemal peňažný príjem z lesného hospodárstva. Veď celkom iste nikde na svete nie je projektová a stavebná spoločnosť, ktorá by dokázala ekonomicky prežiť viac, ako desať rokov z niekoľkých zakáziek rodinných domov. Chcem preto poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek formou prispeli a popriať pevné zdravie a pokoj pri práci.Ing.arch. Ján Barník, Dlhé Pole 1149, tel. 0907179394

info@archia.sk