Inžinierska činnosť, projektová dokumentácia, tepelnotechnické posúdenie konštrukcií obvodového plášťa, stavebné práce a energetická certifikácia.

Po absolvovaní základnej a strednej priemyselnej školy, ma prekvapila na vysokej škole nežná revolúcia, ktorá ukončila socializmus a schizofrénia, ktorá ukončila myslenie mojej mladosti. Od mája roku 1998 mám priznaný titul inžinier architekt. Pracoval som v reklamnej agentúre a v architektonickom ateliéri, následne po absolvovaní skúšok ma zapísali do zoznamu autorizovaných architektov, po nejakom čase do zoznamu odborne spôsobilých osôb na energetickú certifikáciu pre tepelnú ochranu budov. Ak zrovna veľa nepracujem, brnkám na struny a píšem futuristické poviedky o systematickom zneužití moci. Vlastním les, ktorý prenajíma firma a spoločnosť má príjem, i z lesného hospodárstva. Od januára 2014 som konateľ a zamestnanec Archia s.r.o. 


Ing.arch. Ján Barník,  Dlhé Pole 1149,  tel. 0907179394
 

Hmotovo priestorové, tvarové a materiálové riešenie návrhu budovy s aplikáciou architektonického tvaroslovia a charakteru zástavby v projektovanom území. Cenové plánovanie stavebných prác. Skladby a špecifikácie navrhovaných konštrukcií. Energetický certifikát a projektové hodnotenie pre energetickú hospodárnosť budovy. Číselné vyjadrenie celkovej spotreby energie, ktorá je nutná k sezónnej prevádzke objektu, v kilowatthodinách na 1 m2 celkovej podlahovej plochy. Tepelná ochrana obvodového plášťa objektu. Posúdenie zariadení na vykurovanie, prípravu teplej vody, posúdenie obnoviteľných zdrojov energie. Návrh zabudovania pre okenné a dverné výplne vonkajších otvorov v porovnaní rôznych typov okenných rámov, izolačného dvojskla a trojskla.  Prechod tepla v stavebnej konštrukcii a výpočet stratového súčiniteľa tepelných mostov. 

Asanácia pôvodnej strechy rodinného domu a vybudovanie novej drevenej rámovej konštrukcie poschodia na starý pôdorys dreveného zrubu. Výmena vonkajších okien, dverí, inštalácia zateplenia, obkladu, strechy, dažďového odvodnenia na základe dielenských výkresov a  modelov.